AOW-check arbeidsovereenkomsten

Zijn uw arbeidsovereenkomsten AOW-proof?

De ingangsdatum van de AOW-uitkering is het enige rechtsgeldige moment waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Alle eerdere leeftijden van de werknemer waaraan het einde van de arbeidsovereenkomst wordt vastgekoppeld leveren in beginsel verboden leeftijdsdiscriminatie op. De datum waarop de AOW-uitkering ingaat is echter per 1 april 2012 en per 1 januari 2013 gewijzigd. Het regeerakkoord stelt bovendien verdere wijzigingen in het verschiet.

Zijn uw arbeidsovereenkomsten wel aangepast aan de gewijzigde data waarop de AOW-uitkering ingaat? En hoe houdt u in uw arbeidsovereenkomst op voorhand rekening met toekomstige wijzigingen?

Doe de AOW-check!

Stuur ons het model van uw arbeidsovereenkomst en wij zorgen dat deze zo wordt aangepast dat deze "AOW-proof” is. Tevens doen wij daarbij een quick scan waarbij wij controleren of uw model op andere punten aanpassing behoeft. In voorkomend geval sturen wij u een offerte voor een vaste prijs waartegen wij andere noodzakelijke wijzigingen in uw model arbeidsovereenkomst zullen aanbrengen. Zo weet u zeker dat uw arbeidsovereenkomsten weer up-to-date zijn.

Eén uur!

Voor de AOW-check en de quick scan van uw model arbeidsovereenkomst brengen wij u één uur (ad € 235 exclusief omzetbelasting in rekening). Deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© hebben daarbij bovendien recht op 10% korting. Deze aanbieding geldt tot 1 april 2013.

Wilt u gebruik maken van deze aanbieding?