Arbeidsrecht Actueel

Arbeidsrecht Actueel is onze nieuwsbrief die vijftien maal per jaar (één maal per drie weken met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus) wordt verzonden aan de deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement©. Elke uitgave van Arbeidsrecht Actueel" bevat tips, trends en wetenswaardigheden op het gebied van het arbeidsrecht, de heffing van premies werknemersverzekeringen en de loonheffing, die doorgaans worden beschreven aan de hand van recente rechterlijke uitspraken. Soms worden ook belangrijke wetsvoorstellen in Arbeidsrecht Actueel beschreven.