WGA-scan

Uw werknemer krijgt een WGA-uitkering. Wat doet u als werkgever? In de praktijk is de kans groot dat u niets doet. Uw werknemer is toch immers arbeidsongeschikt en dan is het toch logisch dat hij een uitkering krijgt? En bovendien: als de werknemer een WGA-uitkering krijgt eindigt uw verplichting om loon tijdens ziekte aan de werknemer te betalen. Misschien kunt u binnenkort zelfs wel een ontslagvergunning voor uw werknemer aanvragen omdat die langer dan twee jaar ziek is.

Maar weet u wel hoe veel geld die arbeidsongeschikte werknemer u nog gaat kosten? En wat u daartegen kunt doen? In deze brochure kunt u daarover meer lezen.

Download deze brochure